NANO TECHNOLOGIE AG

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ korporátních dluhopisů spol. AG CHEMI GROUP s.r.o.
ročním úrokem 6.8 % p. a. a prospektem schváleným ČNB

Zainvestováno 67 % (738 investorů)
134 400 000 Kč 200 000 000 Kč
Vyplaceno úroků: 4 343 904 Kč

Představení emise

Formou nákupu dluhopisu NANO TECHNOLOGIE AG si Vám dovolujeme nabídnout spoluúčast na financování výroby nových chemických produktů pro český i celosvětový trh.

Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč
Roční úrok: 6.8 % p. a.
Výplata úroků: měsíční
Zahájení úpisu: 15. 6. 2020
Konec úpisu: 5. 6. 2022 (za 6 měsíců)
Datum splatnosti: 31. 5. 2024 (za 2.4 roky)
Již 738 investorů k dnešnímu dni
vydělalo 4 343 904 Kč na úrocích

Kolik chcete investovat?

0
kusů dluhopisů s úrokem 6.8 % p. a. Vám za 2.4 roky zajistí:
Celkový čistý výnos:
0 Kč
Zbývá měsíčních výplat po 0 Kč
Výnosy jsou po odečtení 15% daně
Nezávazně objednat

O naší společnosti

Na trhu působíme více než 25 let

Jsme česká výrobní a obchodní společnost AG CHEMI GROUP s.r.o., která se zabývá dodávkami a zpracováním chemických surovin na trhu od roku 1994.

Za tuto dobu jsme získali a udržujeme celou řadu obchodních kontaktů s významnými společnostmi, které působí v chemickém průmyslu nejen v Evropě, ale i v Africe, SeverníJižní Americe a také v zemích Asie.

Vysokou úroveň a profesionalitu společnosti dokazují certifikáty ISO, které jsou každý rok obnovovány.

Několik posledních let aktivně rozvíjíme naši činnost a ve spolupráci s výzkumnými pracovišti v České republice, Německu, Lucembursku, Rusku, a na Ukrajině hledáme a úspěšně vyvíjíme vhodná řešení pro zkvalitňování chemických surovin při využití nanotechnologií.

Společnost NANO CHEMI GROUP z našeho koncernu je členem asociace nanotechnologického průmyslu, která sdružuje společnosti mající nanotechnologie jako svůj klíčový předmět podnikání.

Náš tým

Ing. Igor Ševčenko

CEO

Stále hledá nové možnosti rozvoje společnosti. K vedení využívá nejen své dlouholeté zkušenosti z mezinárodního obchodu, ale i otevřenost novým myšlenkám a technologiím.

Ing. Jan Koudelka

Chief Operating Officer

Honza zajišťuje organizační stránku vývoje a výroby našich produktů, spolupodílí se na marketingu a na prezentaci našich společností, a vzhledem ke svým dlouholetým obchodním zkušenostem a jazykovým znalostem se stará o obchod a o komunikaci a udržování vztahů s našimi zákazníky.

Ing. Lev Lyapeikov

Product Development Manager

Lev se zabývá vývojem produktů od identifikace potenciální aplikace a provádění průzkumu trhu přes generování požadavků na produkt, stanovení specifikací a časových plánů vývoje a výroby i uvedení produktu na trh.

Andrii Vasin, D.Sc.

National Academy of Sciences of Ukraine

R&D – Hledání řešení a vytváření nových produktů

Rozhodování o zavedení nových produktů začíná diskusí s D.Sc. Andrii Vasin. Díky jeho jedinečným znalostem fyziky polovodičů, uhlíkových nanokompozitů a schopnosti efektivně implementovat nanomateriály do plastů, syntetických vláken, suspenzí a emulzí umožňují praktickou realizaci našich nápadů a požadavků zákazníků.

D.Sc. Vasin úspěšné vystudoval fyzikální fakultu na katedře fyziky kovů na Kyjevské státní univerzitě Tarase Ševčenka a obdržel titul Ph.D. a Doktora Věd (DSc.) v oboru fyziky polovodičů na V.E. Lashkaryov Ústav, Národní akademie věd Ukrajiny.

v současné době – přední vědecký pracovník na katedře funkčních materiálů a struktur fyziky polovodičů Národní akademie věd Ukrajiny.

D.Sc. Andrii Vasin je držitelem 3 patentů na Ukrajině a 1 mezinárodního.

Alexander D. Pogrebnjak, Ph.D. / D.Sc

Sumy State University

R&D – Implementace produktu a řešení ve výrobním měřítku

v rámci našeho týmu zodpovídá za praktickou část implementace nových produktů. Široky zkušeností D.Sc Pogrbnjaka ve vědě o nanomateriálech a porozumění strukturám na nano úrovni nám pomáhá z laboratorního vzorku získat skutečný produkt pro naše projekty ve směru nanostrukturování pryskyřic, barev, plastů, pryží a kovů.

Vzdělání, doktorské a vědecké tituly v oboru fyziky pevných látek získal na Tomské Národní Polytechnické Univerzitě. Za dobu své profesionální kariery od roku 1986 ve spolupráci s vědci z Asie, Severní Americe a Europy bylo realizováno více než 65 státních zakázek a mezinárodních grantů.

Prof. Pogrebnjak AD je autorem a spoluautorem více než 300 příspěvků, má 61 patentů Ukrajinu a 11 mezinárodních, 2 knihy v ukrajinštině, 8 knih v ruštině, 7 knih a kapitoly v angličtině.

Marchenko Stanislav, Ph.D.

Sumy State University

R&D – Sestavení nové technologické jednotky, vytvoření průmyslového zařízení

Vytváření a kompletace zcela nových konstrukce a vybavení je směrem znalosti docenta Stanislav Marchenko. Výjimečná schopnost najít způsob, jak vytvořit produkty výrobního zařízení vyvinuté naším týmem. Mezi jeho zájmy patří rozvoj oblastí nanostrukturování plastů, pryskyřic, barev a laků, syntetických vláken a kaučuků.

Odborná činnost začala v roce 1997 poté, co získal vyšší technické vzdělání ve specializaci strojní inženýr ve směru “Kompresory, pneumatické jednotky a vakuová technologie” a dále postgraduální studium v oboru “Věda o materiálech” na Sumy State University.

Od roku vedoucí laboratoře vědy o aplikovaných materiálech, Sumy State University.

Docent Marchenko drží 6 patentů

Naši partneři

Oblast výzkumu
Nanotechnologie
Klasická chemie

Získali jsme podporu z evropských fondů

V rámci Výzvy Inovace - Inovační projekt - Výzva VIII a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ naše společnost získala dotace na Výstavbu technologické linky podle námi vyvinuté technologie. Rozhodnutí vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výroba nanostrukturovaného polykarbonátu bude zahájena do 30. 09. 2022.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Proč investovat s námi

Jsme rychle se rozvíjející a perspektivní společnost

 • Odborný tým profesionálu na mezinárodní výzkumné bázi
 • Vlastní know-how a technologie

  Vlastníme technologie, které jsou v procesu patentování

 • Dlouhodobé zkušenosti v oblasti chemického průmyslu

  Na trhu působíme více než 25 let
  Výpis z obchodního rejstříku

 • Perspektiva a ziskovost rychle se rozvíjející oblasti nanotechnologií

  Trh nanotechnologie se nachází na začátku růstu a zvyšuje se o 10,5 % ročně

 • Exkluzivně vyvinuté řešení s nano produkty pro naše zákazníky
 • Stálý výdělek během dalších 3.6 let

  S investicí 500 000 Kč
  bude Váš výnos 115 584 Kč

 • Přímá komunikace s každým investorem v průběhu celého projektu

  Pravidelný newsletter pro naše investory o průběhu projektu

 • Pravidelný audit společnosti

  Zveřejnění našich výsledků budou dostupné na našich stránkách

 • Všechny získané nemovitosti, technologie a know-how budou majetkem společnosti
 • Jak naložíme se získanými prostředky?

Záruky

Dluhopisy jsou konzervativní investiční nástroj, který zaručuje stálý příjem po dobu platnosti Emise.
Je důležité, aby Investoři správně vyhodnotili záruky, které Emitent poskytuje.

Zařízení, prostory, technologie, patenty aj. jsou plně v majetku společnosti. Veškeré investice do vývoje nových technologií a nových produktů, které již byly realizovány v uplynulém období, byly pořízeny z vlastních prostředků společnosti. Investice ze současné Emise Dluhopisů budou použity na výstavbu a provoz vlastního Výzkumného a vývojového nano-centra a na výstavbu a provoz výrobního závodu, přičemž tyto Investice také vstoupí do reálného majetku společnosti a společně s dalšími výše uvedenými prostředky pomohou zajistit, že Investoři o své vložené Investice nepřijdou.

 • 1
  Vlastní kapitál společnosti ve výši 12 mil. Kč
 • 2
  Pohledávky z prodeje chemických surovin průběžně ve výši 40 mil. Kč

  Každá z těchto pohledávek je pojištěna u pojišťovny Credendo, čímž je zajištěna úhrada v každém případě.

 • 3
  Skladové zásoby

  Zásoby chemických produktů skladem a majetek společnosti je 33 mil. Kč

 • 4
  Grant z Evropského fondu

  Na rozvoj nanotechnologií jsme získali grant ve výši 17 mil. Kč.

Jak využijeme získané prostředky?

Patentování technologií
01
10/2020
Start výroby
02
11/2020–06/2021
Výzkumné centrum
03
01/2022–03/2022
Výstavba závodu
04
01-09/2022
Navýšení kapacity
05
06/2023-03/2024

Výstavba technologické linky

Námi vyvinutá technologie modifikace plastů, především polykarbonátu, umožňuje získat lepší výkonové charakteristiky, konkrétně snížit elektrický odpor materiálu nejen na povrchu, ale i v celém objemu. Obrovskou výhodou technologie je její univerzálnost, tedy to, že pomocí ní umíme plastům přidávat vlastnosti nejen antistatické, ale také baktericidní, snižovat hořlavost, výrazně zlepšovat mechanické vlastnosti, odolnost proti UV-záření.

Tím pádem postavená technologická linka může potenciálně vyrábět řadu produktů, které mohou mít rozmanité využití v perspektivních oblastech. Snaha o větší šetrnost výroby vůči životnímu prostředí je jedním z cílů výrobní technologie, je také potřeba zajistit výrobu polymerů s vyššími užitnými vlastnostmi efektivním a udržitelným způsobem z hlediska spotřeby energie i materiálu.

V rámci Výzvy Inovace - Inovační projekt - Výzva VIII a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ naše společnost získala dotace na Výstavbu technologické linky podle námi vyvinuté technologie. Rozhodnutí vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výroba nanostrukturovaného polykarbonátu bude zahájena do 30. 09. 2022.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Naše řešení

Vlastníme technologie na modifikaci běžně používaných materiálů

Všechna naše řešení a finální produkce připravujeme na základě konkrétního požadavku obchodních partnerů a jsou již úspěšně využívána ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu a v medicíně. Distribuci produktů má na starosti spol. z našeho koncernu NANO CHEMI GROUP s.r.o.

Modifikace plastů

Nanostrukturování elastomerů

Biocidní a virucidní materiály

Nanostrukturování stavebních materiálů

Nanostrukturování pryskyřic, barev a laků

Nanostrukturování syntetických vláken

Podrobnější informace o produktech naleznete na stránkách naší sesterské společnosti NANO CHEMI GROUP.

Pokračovat

Již nízká koncentrace nanoaditiva stačí k velkým změnám vlastností materiálu

 • Syntetická vlákna
 • Uhlíkové nanotrubice
 • Nanotrubice v PC
 • Částice nanostříbra

Prospekt schválený ČNB

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129

ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený Prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením 2017/1129.

Schválení tohoto dokumentu ze strany ČNB nemá být chápáno jako potvrzení Emitenta nebo kvality Dluhopisů, které jsou jako cenné papíry nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Investor by měl provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do Dluhopisů.

Zájemce o koupi Dluhopisů by měl svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v tomto Prospektu, ale i na základě případných Dodatků prospektu, aby tak plně pochopil potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

My a COVID-19

Krize způsobená pandemií COVID-19 má pouze minimální vliv na obchodní oblasti našeho podnikání. Snížila se sice výroba v keramickém, těžebním a sklářském průmyslu, naproti tomu však narostla poptávka po detergentech, rozpouštědlech, nanovláknech a dezinfekci, tzn. poklesy na straně jedné byly kompenzovány nárůsty na straně druhé.

Do konce roku 2020 chceme využit snížení cen na trhu vůči pandemie na laboratorní a výrobní technologie. Musíme tuto příležitost využít na vybudovaní vlastního vývojového NANO centra, na jehož realizaci a provoz nám již byla schválena dotace z EU fondů v částce 17 184 975 Kč.

Vládní opatření v oblasti pomoci postiženým firmám se nás s výjimkou programu Antivirus netýkala, nedostali jsme zákaz činnosti a také naši odběratelé vyrábějí nepřetržitě. Nečerpali jsme žádné dotace z programu COVID, ani žádnou úlevu na nájemném a další podporu z programů COVID ručených státem.

Přes všechny objektivně negativní dopady “doby koronavirové” jsme udrželi všechny zaměstnance, sklady i vztahy s našimi dodavateli a samozřejmě jsme řádně vyplatili úroky všem investorům z již zakoupených dluhopisů. Náš obchod běží podle nastaveného plánu a v současné době pracujeme na navýšení našich skladových zásob a zvýšení objemu prodejů chemických surovin pro výrobu detergentů a rozpouštědel, abychom v případě dalších opatření byli schopni včas realizovat objednávky zboží a plnit všechny své závazky vůči našim odběratelům.

Často kladené otázky

Bonus pro naše investory

Jako poděkování našim investorům věnujeme bonus v podobě dárkového balení produktů naší značky AG PROTECT.
Chceme tímto podpořit bezpečí Vás i Vaši rodiny v době, kdy nás ohrožuje zákeřný vir.

Naše výrobky byly vytvořeny s cílem ochrany proti virům včetně covid-19. Snažíme se tak ochránit nejen sebe, své blízké, zaměstnance, ale i obchodní partnery. V naší společnosti klademe na první místo vzájemnou pomoc a oporu. Věříme, že společnými silami překonáme veškeré obtíže a zvítězíme nad pandemií koronaviru. Darováním dezinfekčních prostředků se též snažíme podpořit domovy důchodců, dětské domovy a zařízení pracujícím s lidmi se závislostmi.

Varianty dle celkové investice

Ohlasy našich investorů

Vážený pane inženýre, moc děkujeme za milou pozornost, kterou jsme od Vás obdrželi. Pevně věříme, že se nám nejen v současné době, ale také v budoucnu, viry i bakterie budou vyhýbat. Ještě jednou děkujeme, R. a A. R.
paní R.R.z okresu Příbram, 53 let
Dobrý večer, vážený pane Koudelko. Děkuji Vám za informaci a jsem ráda, že spolupráce je tak, jak má být...v nejlepším pořádku. Příjemný večer, R.R.
pan J.O.z Plzně, 82 let
Dnes jsem byl mile překvapený, když jsem otevřel balíček vaší společnosti AG CHEMI GROUP s.r.o. Na aviso pošty jsem změnil místo dodání na pracoviště. Děkuji Týmu AG CHEMI GROUP/AG PROTECT za skutečně velice milý a potřebný materiál – mám z něj radost. Přejí vám šťastné prožívání současného chmurného klimatu se sluncem v duši na cestě ke slunečnému konci.
pan B.J.z okresu Sokolov , 72 let
Dobrý den pane Koudelka. Chtěl bych Vám poděkovat, za zaslání sady dezinfekčních prostředků! Ať se Vám daří, a ještě jednou díky. Váš investor B.J.
pan T. K.z Teplic, 60 let
Vážený pane Koudelka, právě jsem obdržel balík od Vaší firmy. V dnešní době člověk zažívá málo pozitivních překvapení. Toto je ovšem jedno z nich. Chtěl bych Vám moc poděkovat. Držím Vám a Vaší firmě palce a přeji mnoho dalších úspěchů. Pokud budu mít volné prostředky, ještě si nějaký dluhopis koupím zdravím a ještě jednou děkuji. T. K.
pan P.J.z Prahy, 58 let
Zdravím pane Koudelko a obdivuji vaši nepřetržitou pohotovost. Také děkuji za aktuální dárek, hodí se pro celou rodinu. Dále jsem překvapen první výplatou kuponu. Po tak dobré zkušenosti možná přesvědčím i syna k investici u AG. Pěkný den přeje P. J.
paní A.K.z Tachova, 61 let
Já děkuji za balíček s rouškami a desinfekcí, také dorazil v pořádku a docela mile překvapil stejně jako první úroky.:-) Jsem ráda, že jste solidní společnost. Všem pevné zdraví a úspěšný rok. A.K.
paní K.E.z Krnova, 55 let
Dobrý den, dnes jsem odeslala potvrzený Předávací protokol, taky chci poděkovat za příjemný a v této době tak potřebný dárek.Velmi mile mě to překvapilo. Děkuji a přeji Vám (a vlastně tím i sobě ????), ať se Vám daří a hlavně pevné zdraví. K.E.
pan J.S.z Mikulova, 60 let
Vážený pane Koudelko,  děkuji AG CHEMI GROUP s.r.o.  za velmi užitečný dar v podobě desinfekčních a ochranných pomůcek, zvláště v dnešní nelehké době. Vzhledem k tomu, že jsem obdržel  těchto prostředků  více než jsem předpokládal, tak tyto prostředky věnuji potřebnějším. Dnešního dne jsem si také vyzvedl doporučený dopis a obratem Vám zpět zasílám předávací protokol. Vřele budu společnost AG CHENI GROUP doporučovat svým známým a spolupracovníkům. Přeji společnosti mnoho pracovních úspěchů. S pozdravem J.S.

Jaký bude Váš výdělek?

Kolik chcete investovat?

0
kusů dluhopisů s úrokem 6.8 % p. a. Vám za 2.4 roky zajistí:
Celkový čistý výnos:
0 Kč
Zbývá měsíčních výplat po 0 Kč
Výnosy jsou po odečtení 15% daně
Investujte 50 000 Kč
s čistým výnosem za 2.4 roky
6 989 Kč
241 Kč měsíčně
+ bonus pro malé investory
Investujte 100 000 Kč
s čistým výnosem za 2.4 roky
13 978 Kč
482 Kč měsíčně
+ bonus pro střední investory
Investujte 300 000 Kč
s čistým výnosem za 2.4 roky
41 905 Kč
1 445 Kč měsíčně
+ bonus pro velké investory

Nezávazná objednávka

Kolik chcete investovat?

0

Nemáte dostatek informací?

Kontaktujte nás a my Vám je obratem zašleme.

Jak budeme postupovat?

Jan Koudelka

Provozní ředitel

"Dobrý den, s celým procesem nákupu Vás rád seznámím. V případě Vašeho zájmu mě neváhejte kontaktovat. S potěšením Vám předám doplňující informace a připravím všechny potřebné dokumenty."

+420 777 947 227

 1. 1 Po zpracování Vaší objednávky Vás kontaktujeme a společně si předáme všechny potřebné informace
 1. 2 Připravíme návrhy dokumentů k Vašemu schválení, které zašleme na Vaši emailovou adresu
 1. 3 Provedeme společný podpis smlouvy o úpisu a její předání
 1. 4 Po potvrzení Vaší platby na našem účtu vyhotovíme certifikát dluhopisu
 1. 5 Proces úpisu zakončíme zasláním certifikátu a předávacího protokolu na Vaši adresu

Aktuality z odvětví

  Co dokáží nanotechnologie?

  Z laboratoře OCSiAl
  Úvod do nanotechnologií

  Kontakt

  Máte-li jakékoliv dotazy ohledně emise dluhopisů a naší společnosti, ozvěte se nám telefonicky, emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. S potěšením zodpovíme všechny Vaše otázky a předáme doplňující informace.

  Zašlete nám email nebo telefon
  a sami Vás oslovíme