Budoucnost vidíme
ve světě nano rozměrů
výjimečných struktur

Naše produkce

Produkční linky, na jejichž vývoji a výrobě pracujeme

V současné době probíhá první etapa vybaveni NANO výzkumného centra a příprava dvou pilotních linek na výrobu 60 tun nanostrukturovaných produktů. Tato výroba pro naše zákazníky v České republice bude zahájena již příští rok.

Ve druhé etapě v letech 2021-2024 plánujeme vyrábět 1000 tun/ročně nanostrukturovaných chemických produktů, a to jak pro naše zákazníky v ČR, tak i pro zákazníky ze zemí EU, USA a JAR se kterými již dlouhodobě spolupracujeme.

Vyvinuté technologie

1

Nanostrukturování Povrchu

Tato patentovaná technologie se využívá především při modifikaci granulovaného polymeru nanomateriály. Technologicky se jedná o postup podobný postupu při objemovém nanostrukturování materiálů, nedochází však k úplnému roztavení polymeru, nýbrž pouze k úpravě povrchu polymerních granulí vrstvou nanočástic.

Tato technologie umožňuje získat vysoce kvalitní disperzi a distribuci nanočástic na povrchu polymeru, čímž snižuje spotřebu cenově nákladných nanomateriálů a zvyšuje účinnost a funkčnost nanomateriálů v modifikovaných materiálech.

Jako příklad uveďme aktivní biocidní a virucidní aditivum, které je v tomto případě koncentrováno na povrchu a je tedy v přímém kontaktu s viry, které efektivně ničí.

2

Nanostrukturování Objemu

Jedním z mnoha příkladů využití této technologie je objemová modifikace polymerů pomocí předem povrchově modifikovaných nanočástic.

Modifikovat lze prášek, granulát, ale i celou řadu nejrůznějších typů pryskyřic.

Objemová modifikace polymerů se provádí patentovanou technologií pomocí předem vybraných nanomateriálů a nanočástic.

Celý proces sestává z několika kroků a umožňuje získat stabilnější disperzi a distribuci nanočástic v celém objemu modifikovaného materiálu.

Již nízká koncentrace nanoaditiva stačí k velkým změnám vlastností materiálu

  • Syntetická vlákna
  • Uhlíkové nanotrubice
  • Nanotrubice v PC
  • Částice nanostříbra

Naše řešení

Vlastníme technologie na modifikaci běžně používaných materiálů

Všechna naše řešení a finální produkce připravujeme na základě konkrétního požadavku obchodních partnerů a jsou již úspěšně využívána ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu a v medicíně. Distribuci produktů má na starosti spol. z našeho koncernu NANO CHEMI GROUP s.r.o.

Modifikace plastů

Nanostrukturování elastomerů

Biocidní a virucidní materiály

Nanostrukturování stavebních materiálů

Nanostrukturování pryskyřic, barev a laků

Nanostrukturování syntetických vláken

Podrobnější informace o produktech naleznete na stránkách naší sesterské společnosti NANO CHEMI GROUP.

Pokračovat

Strategie našeho růstu

Patentování technologií
01
10/2020
Start výroby
02
11/2020–06/2021
Výzkumné centrum
03
01/2022–03/2022
Výstavba závodu
04
01-09/2022
Navýšení kapacity
05
06/2023-03/2024