Myslíme na druhé

Uvědomujeme si svou sociální odpovědnost

Uvědomujeme si svou sociální odpovědnost. Myslíme nejenom na vlastní zaměstnance a jejich rodiny, ale i na ohrožené skupiny spoluobčanů, děti a seniory.

Již více než deset let podporujeme dětský dům Charlotty Masarykové na Zbraslavidomov seniorů v Rudné u Prahy.

Pomáhat druhým nám přijde zcela přirozené. Obzvlášť v této nelehké době nepřestáváme podporovat ty z nás, kdo tu podporu nejvíce potřebuje, a to seniory, děti a lidí ohrožené závislostmi.

Pomáhat by se mělo, kdy jindy než teď!

Poděkování – Dětský domov Charlotty Masarykové

Koho jsme podpořili

Dětský domov Charlotty Masarykové

Dětský domov Charlotty Masarykové je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy o kapacitě 30 dětí, z toho 15 lůžek je vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou pomoc.


http://www.ddzbraslav.cz

Domov seniorů Rudná

Posláním Domova seniorů Rudná je být příjemným místem pro důstojný a plnohodnotný život seniorů s množstvím pestrých podnětů a kontaktů v rodinné atmosféře pohody a přátelství.


http://www.ddrudna.cz

Domov pro seniory Elišky Purkynové

Domov Elišky poskytuje kvalitní a individuálně zaměřené sociální služby pražským seniorům. Dbá na udržování přirozených vazeb, respektuje svébytný charakter každého člověka a jeho důstojnost.


https://www.dsepurkynove.cz

Dětský tábor – Kemp obzor

Kemp se nachází přímo na zadní pláži jezera Chmelař v Úštěku. Rekreace u této pláže je vhodná zejména pro rodiny s menšími dětmi, nebo milovníky klidné dovolené.


http://www.kemp-obzor.cz

Senior komplex Praha Třebešín

Senior komplex dbá na to, aby si jejich klienti u nich našli náhradní DOMOV, kde se budou cítit bezpečně, milováni a  respektováni.


https://www.senior-komplex.cz/domov-senioru-trebesin

Dům u Agáty

Cílem Domova u Agáty je dosažení kvalitního a běžného způsobu života. Klade důraz na rozvoj samostatnosti, zachování sociálních vztahů a využití dostupnosti okolního společenství.


https://www.dumuagaty.cz

Domov seniorů Fénix

Domov poskytuje služby seniorům, kteří trpí chronickým duševním onemocněním jako je například Alzheimerova, Parkinsonova choroba, různé druhy demence, seniorům po cévní mozkové příhodě.


https://www.domovfenix.cz

SANANIM

SANANIM poskytuje pomoc a podporu lidem s různými závislostmi a jejich blízkým. Snahou je pomoct klientům s návratem do normálního života.


http://www.sananim.cz